Khách hàng cá nhân


 Giá vàng AJC 
Mua 2,625,000
Bán 2,635,000
(Nguồn AJC)
  thống kê
Số lượt truy cập:
Số người đang xem: 46
 
Cho vay có tài sản bảo đảm

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá :

Cho vay cầm cố Sổ tiết kiệm (STK ), Giấy tờ có giá (GTCG ) là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân sở hữu sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá và có nhu cầu cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá để vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng.

1 - Giấy tờ có giá được nhận cầm cố

Các giấy tờ có giá được Agribank Hanoi lựa chọn cầm cố khi cho vay gồm : 

- Sổ tiết kiệm, kỳ phiếu do các ngân hàng thương mại phát hành
- Tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc :
- Công trái xây dựng Tổ quốc
- Cổ phiếu, trái phiếu chứng chỉ quỹ do các doanh nghiệp phát hành ( Trường hợp doanh nghiệp dùng trái phiếu do mình phát hành để cầm cố thì không được cho vay)
 
2 - Điều kiện của giấy tờ có giá được nhận cầm cố :
 
- Là giấy tờ có giá ngắn hạn
- Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng
- Chưa đến hạn thanh toán:
- Được phép giao dịch (mua, bán, tặng cho, chuyển đổi, chuyến nhượng, cầm cố, bảo lãnh và các giao dịch hợp pháp khác)
- Được thanh toán theo quy định của tổ chức phát hành.
 
3 - Đồng tiền cho vay
 
Agribank Hanoi cho khách hàng vay bằng đồng Việt Nam
 
4 - Mức tiền cho vay
 
- Đối với cổ phiếu, trái phiếu , chứng chỉ quỹ đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán: Mức cho vay tối đa bằng 50 % trị giá tại thời điểm cho vay
- Đối với các loại giấy tờ có giá khác: Mức cho vay tối đa bằng số tiền gốc (mệnh giá), cộng (+) với tiền lãi (được lĩnh nhưng chưa lĩnh) của giấy tờ có giá trừ (-) số lãi phải trả trong thời gian vay.
 
5 - Thời hạn cho vay
 
- Agribank Hanoi và khách hàng thoả thuận về thời hạn vay nhưng không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của giấy tờ có giá.
- Đối với cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ (chứng khoán) đã niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán: Agribank Hanoi và khách hàng thoả thuận về thời hạn vay nhưng không quá 06 (sáu) tháng.
 
Trong thời hạn vay, nếu giá chứng khoán nhận cầm cố giảm xuống còn 60% so với thị giá khi nhận cầm cố thì chậm nhất sau 02 (hai) ngày làm việc khách hàng vay phải bổ sung tài sản đảm bảo hoặc Agribank Hanoi có quyền chủ động bán chứng khoán để thu nợ trước hạn. Thoả thuận này sẽ được ghi rõ trong hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố.
 
6 - Lãi suất cho vay
 
Thực hiện theo quy định của Agribank từng thời kỳ.
 
7 - Thủ tục và hồ sơ vay
 
- Giấy đề nghị vay vốn (Theo mẫu Agribank Hanoi cung cấp)
- Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm
- Giấy xác nhận, phong toả chứng khoán của Công ty chứng khoán của công ty chứng khoán/ giấy xác nhận, phong toả của đơn vị phát hành giấy tờ có giá
- Giấy tờ có giá (Trừ chứng khoán đã được lưu ký)
- Hợp đồng tín dụng kiêm cầm cố chứng từ có giá
- Hợp đồng gửi giữ tài sản thế chấp, cầm cố 
 
Liên hệ: Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ: Bộ phận Tín dụng - Agribank Hanoi 04.9713879 hoặc 04.9716080 hoặc phòng giao dịch của Agribank Hanoi gần nhất
Khách hàng doanh nghiệp
  Tìm kiếm

Liên kết tới trang
  Tỷ giá
Cập nhât: 14:24' 02/08/2017
NTTMCKBán
EUR 26.64 26.747 26.943
CNY 204.1 204.9 206.8
USD 22.68 22.69 22.76
GBP 29.72 29.901 30.151
HKD 2.876 2888 2.93
CHF 23.304 23.397 23.641
JPY 204.1 204.9 206.8
AUD 17.939 18.011 18.203
SGD 16.584 16.651 16.795
THB 666 668 698
CAD 17.97 18.041 18.193
  Lãi suất tiền gửi
    VNĐ          USD     
Xem chi tiết