Khách hàng cá nhân


 Giá vàng AJC 
Mua 2,625,000
Bán 2,635,000
(Nguồn AJC)
  thống kê
Số lượt truy cập:
Số người đang xem: 106
 
Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ

Đặc điểm sản phẩm:

Tiện ích của sản phẩm:
 
a.      Là hình thức tiết kiệm mà khách hàng có thể gửi tiền nhiều lần vào tài khoản tiết kiệm gửi góp và được rút tiền một lần khi đến hạn.
b.     Khách hàng có thể rút vốn trước hạn.
c.     Khách hàng được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
d.     Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc NHNo và các TCTD khác.
e.      Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
f.       Dịch vụ thông tin tài khoản qua Phone banking, Internet Banking
 
Đối tượng gửi tiền: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài (Theo Điều 2 – Quy định về tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống NHNo).
 
Loại tiền gửi: VNĐ, USD, EUR.
 
Đặc điểm tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ:
 
a.      Số dư hợp đồng gửi góp không cố định.
b.     Số kỳ gửi góp và số tiền gửi góp mỗi kỳ không cố định.
c.     Ngày đến hạn của tài khoản tiết kiệm gửi góp: Cố định, được xác định ngay từ khi mở tài khoản.
 
Phí và lãi suất:
 
Cách tính và trả lãi: Lãi được trả khi tài khoản đến hạn theo công thức như sau (lãi suất năm):
Tiền lãi = Số tiền gửi góp kỳ 1 * Lãi suất * Số ngày thực gửi góp kỳ 1 /365            +
                Số tiền gửi góp kỳ 2 * Lãi suất * Số ngày thực gửi góp kỳ 2 /365           +
                Số tiền gửi gớp kỳ 3 * Lãi suất * Số ngày thực gửi góp kỳ 3 /365           +
                ………………                                                                                  +
                Số tiền gửi góp kỳ cuối * Lãi suất * Số ngày thực gửi góp kỳ cuối/365
(Số ngày thực gửi góp của mỗi kỳ là khoảng thời gian từ ngày khách hàng gửi số tiền của kỳ đó đến ngày đến hạn của tài khoản gửi góp)
 
Phí dịch vụ: Theo biểu phí hiện hành của NHNo.
 
Phí đóng sớm: Khách hàng chịu phí đóng sớm khi rút bằng tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở. Mức phí theo quy định hiện hành của NHNo.
 
Thủ tục hồ sơ:
 
Gửi tiền: Khách hàng xuất trình thẻ khách hàng hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và điền các yếu tố quy định trên Giấy gửi tiền (Theo mẫu in sẵn) của NHNo, đăng ký chữ ký mẫu và nộp tiền. Sau khi nộp tiền, người gửi được nhận Sổ tiết kiệm có ghi đầy đủ các yếu tố quy định.
Khách hàng có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản khác vào tài khoản gửi góp.
 
Trường hợp nộp tiền mặt, sau khi mở tài khoản gửi góp khách hàng có thể trực tiếp hoặc thông qua người khác nộp tiền vào ngân hàng.
 
Rút tiền: Khách hàng xuất trình sổ tiết kiệm, thẻ khách hàng, chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và điền đầy đủ các yếu tố quy định trên Giấy rút tiền (Theo mẫu in sẵn). Chữ ký trên giấy rút tiền phải đúng theo chữ ký mẫu đã đăng ký tại NHNo khi gửi tiền.
 
Khách hàng phải trực tiếp làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng và chỉ thực hiện rút tiền một lần từ tài khoản.
 
a.      Rút vốn đúng hạn: Khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi mà ngân hàng đã cam kết.
b.     Rút vốn trước hạn: Là trường hợp khách hàng tất toán Sổ tiết kiệm trước ngày đến hạn. Trường hợp này khách hàng không được hưởng lãi.
c.     Rút vốn sau hạn: Thời gian quá hạn khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Khách hàng doanh nghiệp
  Tìm kiếm

Liên kết tới trang
  Tỷ giá
Cập nhât: 14:24' 02/08/2017
NTTMCKBán
EUR 26.64 26.747 26.943
CNY 204.1 204.9 206.8
USD 22.68 22.69 22.76
GBP 29.72 29.901 30.151
HKD 2.876 2888 2.93
CHF 23.304 23.397 23.641
JPY 204.1 204.9 206.8
AUD 17.939 18.011 18.203
SGD 16.584 16.651 16.795
THB 666 668 698
CAD 17.97 18.041 18.193
  Lãi suất tiền gửi
    VNĐ          USD     
Xem chi tiết