Khách hàng cá nhân


 Giá vàng AJC 
Mua 2,625,000
Bán 2,635,000
(Nguồn AJC)
  thống kê
Số lượt truy cập:
Số người đang xem: 107
 
Tiết kiệm VNĐ bảo đảm bằng USD

1-    Đặc điểm sản phẩm:

1.1- Tiện ích của sản phẩm:

a.      Khách hàng được bảo đảm toàn bộ số tiền gốc bằng USD. Số tiền USD được quy đổi theo tỷ giá mua chuyển khoản do NHNo công bố tại ngày khách hàng nộp tiền. Đến hạn, khách hàng được thanh toán số tiền gốc bằng số tiền quy đổi USD khi gửi nhân với tỷ giá mua chuyển khoản tại ngày đến hạn.
 
b.     Khách hàng được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.
 
c.     Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc NHNo và các TCTD khác.
 
d.     Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 
e.      Dịch vụ thông tin tài khoản qua Phone banking, Internet banking
 
1.2- Đối tượng gửi tiền: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài (Theo Điều 2 – Quy định về tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống NHNo).
 
1.3- Loại tiền gửi: VNĐ.
 
1.4- Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VNĐ.
 
1.5- Kỳ hạn gửi: NHNo quy định kỳ hạn là số tháng. Kỳ hạn tối thiểu là 1 tháng. Việc lựa chọn kỳ hạn cụ thể do Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc chi nhánh loại 1,2 quyết định.
 
2-    Phí và lãi suất:
 
2.1- Lãi suất: Là lãi suất có kỳ hạn của loại hình tiết kiệm đồng Việt Nam được bảo đảm bằng USD tương ứng với kỳ hạn gửi, được công bố công khai tại các điểm giao dịch.
 
2.2- Cách thức trả gốc, lãi: Trả lãi khi đến hạn.
 
Tiền lãi = Tiền gốc VNĐ khi gửi * Lãi suất * Kỳ hạn
 
Tiền gốc khi đến hạn = Số tiền quy đổi USD khi gửi * Tỷ giá mua chuyển khoản của NHNo tại ngày đến hạn.
 
Như vậy, nếu số tiền gốc khi đến hạn lớn hơn tiền gốc khi gửi, thì NHNo phải trả thêm cho khách hàng khoản chênh lệch này để bù đắp tiền gốc khi gửi do tăng tỷ giá ngày đến hạn. Ngược lại, nếu số tiền gốc khi đến hạn nhỏ hơn tiền gốc khi gửi, thì NHNo thu thêm của khách hàng khoản chênh lệch này do cam kết ban đầu để bù đắp tiền gốc mà NHNo chi trả do giảm tỷ giá ngày đến hạn.
 
2.3- Phí dịch vụ: Theo biểu phí hiện hành của NHNo.
 
2.4- Phí đóng sớm: Khách hàng chịu phí đóng sớm khi rút bằng tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở. Mức phí theo quy định hiện hành của NHNo.
 
3-    Thủ tục hồ sơ:
 
3.1- Gửi tiền: Khách hàng xuất trình thẻ khách hàng hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và điền các yếu tố quy định trên Giấy gửi tiền (Theo mẫu in sẵn) của NHNo, đăng ký chữ ký mẫu và nộp tiền. Sau khi nộp tiền, người gửi được nhận Sổ tiết kiệm có ghi đầy đủ các yếu tố quy định.
 
Khách hàng chỉ thực hiện gửi tiền một lần vào tài khoản. Tại ngày gửi số tiền gốc VNĐ của khách hàng sẽ được quy đổi ra USD theo tỷ giá mua chuyển khoản tại thời điểm giao dịch của NHNo. Số tiền quy đổi USD này là số tiền mà NHNo cam kết sẽ trả cho khách hàng khi đến hạn theo tỷ giá mua chuyển khoản tại ngày đến hạn.
 
3.2- Rút tiền: Khách hàng xuất trình sổ tiết kiệm, thẻ khách hàng, chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và điền đầy đủ các yếu tố quy định trên Giấy rút tiền (Theo mẫu in sẵn). Chữ ký trên giấy rút tiền phải đúng theo chữ ký mẫu đã đăng ký tại NHNo khi gửi tiền.
 
Khách hàng phải trực tiếp làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng và chỉ thực hiện rút tiền một lần từ tài khoản.
 
a.      Rút vốn đúng hạn: Khách hàng được hưởng toàn bộ gốc có bảo đảm USD theo tỷ giá mua chuyển khoản tại ngày đến hạn và tiền lãi mà ngân hàng đã cam kết.
 
b.     Rút vốn trước hạn: Số tiền gốc sẽ không được bảo đảm bằng USD. Khách hàng được trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn của loại hình tiết kiệm VNĐ bảo đảm bằng USD cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi của khách hàng.
 
c.     Rút vốn sau hạn: Nếu đến hạn khách hàng chưa rút vốn, ngân hàng tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới tương ứng và áp dụng lãi suất hiện hành cho kỳ hạn mới. Số tiền gốc quy đổi bằng USD khi gửi vẫn được giữ nguyên.
 
d.     Trường hợp vào ngày đáo hạn NHNo không còn duy trì hình thức "Tiết kiệm bằng VNĐ đảm bảo bằng USD" thì số tiền gốc được tính ra VNĐ theo tỷ giá mua chuyển khoản nêu trên tại ngày đến hạn + số lãi đến hạn và bảo lưu chờ thanh toán cho khách hàng và được ngân hàng trả lãi theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thông thường tại thời điểm rút.
Khách hàng doanh nghiệp
  Tìm kiếm

Liên kết tới trang
  Tỷ giá
Cập nhât: 14:24' 02/08/2017
NTTMCKBán
EUR 26.64 26.747 26.943
CNY 204.1 204.9 206.8
USD 22.68 22.69 22.76
GBP 29.72 29.901 30.151
HKD 2.876 2888 2.93
CHF 23.304 23.397 23.641
JPY 204.1 204.9 206.8
AUD 17.939 18.011 18.203
SGD 16.584 16.651 16.795
THB 666 668 698
CAD 17.97 18.041 18.193
  Lãi suất tiền gửi
    VNĐ          USD     
Xem chi tiết