ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ECOMMERCE QUA INTERNET
07/04/2015 In trang này

Kể từ ngày 15/4/2015 khách hàng có thể đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến Ecommerce với thẻ nội địa do Agribank phát hành bao gồm: Thẻ Success, thẻ Plus Success, thẻ lập nghiệp, thẻ liên kết sinh viên, thẻ liên hết thương hiệu (Co-Brand Card) qua Internent.

Khách hàng truy cập Website của Agribank (www.agribank.com.vn), chọn “Đăng ký dịch vụ E-commerce” thực hiện khai báo thông tin chủ thẻ, bao gồm: Họ tên, số thẻ, ngày mở thẻ(tháng/năm), điện thoại (số điện thoại đăng ký dịch vụ SMS banking của Agribank), số chứng minh thư/Hộ chiếu còn hiệu lực để đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến Ecommerce qua Internet của Agribank.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Agribank chi nhánh Hà Nội

Đ/c: 77 Lạc Trung - HBT - HN và 15 Phòng giao dịch trực thuộc

 ĐT: 04.38212712 – 36.367340

AGRIBANK  - Mang phồn thịnh đến khách hàng!