Lãi suất tiền gửi

LÃI SUẤT TIỀN GỬI VND

KKH 1.20%/ năm
01 tháng 6.5%/ năm
02 tháng 7.0%/ năm
03 tháng 7.0%/ năm
06 tháng 7.0%/ năm
09 tháng 7.0%/ năm
12 tháng 8.0%/ năm
18 tháng 8.0%/ năm
24 tháng 8.0%/ năm

LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD

KKH 0.25%/ năm
01 tháng 1.25%/ năm
02 tháng 1.25%/ năm
03 tháng 1.25%/ năm
06 tháng 1.25%/ năm
09 tháng 1.25%/ năm
12 tháng 1.25%/ năm
18 tháng 1.25%/ năm
24 tháng 1.25%/ năm

LÃI SUẤT TIỀN GỬI EUR

KKH 0.1%/ năm
01 tháng 0.50%/ năm
02 tháng 0.50%/ năm
03 tháng 0.70%/ năm
06 tháng 0.70%/ năm
09 tháng 0.80%/ năm
12 tháng 1.00%/ năm
18 tháng 1.00%/ năm
24 tháng 1.00%/ năm

Ngân hàng điện tử

Dịch vụ cung cấp cho Khách hàng các thông tin liên quan đến thông tin về lãi suất, tỷ giá hối đoái, các chương trình khuyến mại, thông tin tài khoản của khách hàng,… thông qua điện thoại » Đọc tiếp
Chỉ với một tin nhắn, khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra số tiền, vấn tin giao dịch tài khoản của mình mọi lúc mọi nơi. » Đọc tiếp
Dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng tiền trích từ tài khoản của khách hàng mở tại Agribank để nạp tiền trực tiếp cho điện thoại di động hoặc nạp tiền vào ví điện tử VNMART hoặc nạp tiền cho thẻ game… » Đọc tiếp
Ineternet Banking là một khái niệm dùng để chỉ quá trình mua và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua một mạng điện tử , phương tiện trung gian phổ biến nhất là Internet. Qua môi trường mạng, người ta có thể thiết lập giao dịch, thanh toán, mua bán bất cứ sản phẩm gì từ hàng hoá cho đến dịch vụ, kể cả dịch vụ ngân hàng. » Đọc tiếp

Khách hàng cá nhân

Sản phẩm huy động vốn

Sản phẩm cấp tín dụng

Sản phẩm tài khoản và thanh toán trong nước

Sản phẩm thanh toán quốc tế

Sản phẩm thẻ

Sản phẩm khác

Kháchh hàng doanh nghiệp

Sản phẩm huy động vốn

Sản phẩm cấp tín dụng

Sản phẩm tài khoản và thanh toán trong nước